YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARI

Makale, Microsoft Word programında yazılmalıdır.

Makale yazımında Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu dikkate alınmalı, metin bilimsel ölçütlere uygun, sade, anlaşılır, yabancı sözcüklerden olabildiğince arınmış şekilde yazılmalıdır.

Dergiye gönderilen makalelerin Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından yayınlanan Yayın El Kitabında belirtilen APA Stiline (6. Baskı) uygun olarak yazılması gerekmektedir. Uygun yazım formatında gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmazlar. 

Yazılarda dipnot kullanılmamalı, açıklamalar yazı içinde verilmelidir.

Çalışma tek bir dosya halinde yüklenmeli; yazar bilgileri makale yükleme sayfasına eksiksiz girilmeli, çalışma dosyasında yazar bilgileri yer almamalıdır.

Makalenizi APA7 yazım kurallarına uygun olarak yüklemeniz gerekmektedir.

Örnek şablon için tıklayınız. (İndirilenler klasörünüzü kontrol ediniz)

Örnek Yazar Bilgileri dosyası için tıklayınız. (İndirilenler klasörünüzü kontrol ediniz)

  

Genel Biçim Özellikleri

Yazı Tipi

 • Başlık, özet ve kaynaklar başlığı altında verilen kaynak bilgileri dışında bütün metinde 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılır.

Sayfa Yapısı

A4 boyutlarındaki kâğıda;

 • Üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) olmalıdır.
 • İki yana dayalı olarak yazılmalıdır.
 • Çalışmalar tek sütun olarak hazırlanmalıdır.
 • Paragraf başlarında 0,5 cm girinti konmalıdır.

Paragraf Yapısı

Paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;

 • Satır aralığı 1,5 olmalıdır.

Başvurunun Bölümleri

Başlık

Makale başlığı 14 Punto, ilk harfleri büyük, ortalı ve koyu (bold) olmalıdır.

Yazar İsimleri

Yazar isimleri ve bilgileri makale dosyasına eklenmemeli; ayrı bir Word dosyasında sisteme yüklenmelidir. Yazar isimleri yer alan başvurular işleme alınmaz ve iade edilir. (Örnek Makaleyi İnceleyiniz)

Öz

 • 150-200 kelime arasında olmalıdır.
 • Özde atıf kullanılmamalıdır.
 • Anahtar Kelimeler 3-6 kelime arasında olmalıdır.
 • Özet kısmı yapılandırılmamış olmalıdır. (Amaç, yöntem, sonuç gibi başlıklar bulunmamalıdır.)
 • 10 Punto ve 1.15 satır aralığı ile yazılmalıdır.

 

Ana Metin

Araştırma Makaleleri

Bilimsel yöntem ve kurallara uygun olarak yapılmış psikoloji, psikiyatri alanına ilişkin araştırmalara yer verilecektir. Yazıların 4000 sözcüğü geçmemesi gerekir.

Giriş bölümünden önce, ilk sayfada, makale başlığının, Türkçe ve İngilizce Özet’in bulunduğu başlık sayfası yer alır, giriş bölümü yeni bir sayfadan başlar. Başlık sayfası;

 • Türkçe Başlık (14 Punto, ilk harfleri büyük, ortalı ve koyu (bold) olmalıdır)
 • Öz: 150-200 Kelime (Times New Roman, 10 Punto, 1.15 satır aralığı)
 • İngilizce Başlık (14 Punto, ilk harfleri büyük, ortalı ve koyu (bold) olmalıdır)
 • Abstract:150-200 Kelime (Times New Roman, 10 Punto, 1.15 satır aralığı)
 • Anahtar Kelimeler: İlk kelimenin ilk harfi büyük, diğer tüm kelimeler küçük harflerle yazılır  (3-6 Kelime)

Başlık sayfasında yazar bilgileri yer almamalı;yazar isimleri ve bilgileri makale dosyasına eklenmemelidir. Yazar isimleri yer alan başvurular işleme alınmaz ve iade edilir.

Araştırma makaleleri  “Giriş”,  “Yöntem”,  “Bulgular”,  “Tartışma” bölümlerini içermelidir.  Bu başlıklar;

 • Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, sola yaslı, koyu (bold), başlık numaralandırması olmadan, büyük harflerle yazılır.

Ana metin;

 • Ana Metin, Times New Roman, 12 Punto, 1.5 satır aralığında ve iki yana dayalı şekilde yazılmalıdır.
 • Başlık düzeyleri ile ilgili bilgi ilerleyen sayfalarda yer almaktadır.

Derleme Makalesi / Review

Psikoloji alanına ilişkin en yeni bilgileri kapsamlı olarak gözden geçiren ve tartışan yazılar bu bölümde yayınlanacaktır. Derlemelerin 4000 sözcüğü geçmemesi gerekir.

Bu yazılar “Giriş” ve “Sonuç” başlıklarını içerir. Giriş bölümü alt başlıklara ayrılabilir.

Yazım kuralları (yazı tipi, punto, başlıkların, alt başlıkların yazımı, kaynak yazımı vs.) araştırma makalesi formatında belirtildiği gibi olmalıdır. 

Olgu Sunumu / Case Study

Psikoterapi ile tedavi edilmiş, psikoterapi sürecini de içeren klinik olgulara yer verilir. Olgu sunumlarının 1500 sözcüğü geçmemesi gerekmektedir.

Bu yazılar, “Giris”, “Olgu Sunumu” ve  “Tartışma” alt başlıklarını içermeli, giriş ve tartışma kısımları kısa ve öz olmalıdır. 

Yazım kuralları (yazı tipi, punto, başlıkların, alt başlıkların yazımı, kaynak yazımı vs.) araştırma makalesi formatında belirtildiği gibi olmalıdır. 

Editöre Mektup

Bu bölümde dergide yer alan değişik konularda tartışma forumu oluşturabilecek mektup ve görüşler yayınlanır. Bu yazıların 1000 sözcüğü geçmemesi gerekir. 

Yazım kuralları (yazı tipi, punto, başlıkların, alt başlıkların yazımı, kaynak yazımı vs.) araştırma makalesi formatında belirtildiği gibi olmalıdır. 

Uzman Görüşü

Uzman görüşü yazarın uzmanlık alanında seçtiği bir konuyla ilgili metni içerir.

Metin içerisinde referans gösterilmesine gerek olmayıp, en az 3-6 kaynak metin sonunda belirtilmelidir.

Uzman görüşü 1500 kelimeyi geçmemelidir. 

Yazım kuralları (yazı tipi, punto, başlıkların, alt başlıkların yazımı, kaynak yazımı vs.) araştırma makalesi formatında belirtildiği gibi olmalıdır. 

Kitap ve Tez Tanıtımı

Psikoloji alanına ilişkin yayınlanmış kitapların ve tezlerin tanıtım ve eleştirisini içeren yazılar bu bölümde yer alır.

Yazıların 500 sözcüğü geçmemesi gerekir. 

Yazım kuralları (yazı tipi, punto, başlıkların, alt başlıkların yazımı, kaynak yazımı vs.) araştırma makalesi formatında belirtildiği gibi olmalıdır. 

Tablolar, Şekiller ve Ekler

 • Tablo ve Şekiller Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar metin içerisinde yer almalıdır. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir (Tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlar başvuru dosyanızda metin içerisinde ilgili yerlerde değil de ayrıca ana metnin arka bölümünde verilirse başvurunuz işleme alınmaz ve iade edilir).
 • Tablo ve şekillerde genel şablonun dışında paragraf sekmesinde girintiler bölümünde;
  • önce ve sonra alanı 0,
  • satır aralığı Tek olmalıdır.
 • Tablo ve şekiller sola dayalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapalı olmalıdır.
 • Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır.
 • Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. 
 • Tablolar, rakamla numaralandırılmalı, tablo başlığı tablonun üstünde, iki yana dayalı, 10 punto, kelimelerin baş harfleri büyük olarak yer almalı ve metin ile tablo arası 1,15 satır aralığı olmalıdır.
 • Tablolar APA 6 kurallarına uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. (Örnek makaleyi inceleyiniz.)
 • Şekil başlığı numarası ile birlikte, şeklin altında, ortalı, 10 punto ve şekil ile başlık arası 1.15 satır aralığı olarak verilmelidir. 
 • Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır.
 • Metin içerisinde ilgili şekle atıfta bulunulmalıdır. Şeklin altında kaynak gösterilmelidir.

Ekler

 • Ekler, kaynakçadan sonra yeni bir sayfadan başlar, etik kurul formu, araştırmada kullanılan formları, ölçekleri vs. içerir.

 

Başlık Oluşturma ve Başlık Düzeyleri

Birinci Düzey Başlık  

 • Birinci düzey başlıkları oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük, sola yaslı ve koyu (bold) yazılır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılır.

İkinci Düzey Başlık

 • Birinci düzey başlıkları oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük, sola dayalı ve koyu (bold) yazılır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılır.

Üçüncü Düzey Başlık

 • Sadece ilk kelimesi büyük harflerle başlar, 0.5 cm paragraf girintisi bırakılır ve sola dayalı, koyu yazılır. Sonuna nokta konulur ve metin paragrafı başlığın hizasından devam eder.  Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmaz.

Dördüncü Düzey Başlık

 • Sadece ilk kelimesi büyük harflerle başlar, 0.5 cm paragraf girintisi bırakılır, sola dayalı, koyu ve italik yazılır. Sonuna nokta konulur ve metin paragrafı başlığın hizasından devam eder.  Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmaz.

Beşinci Düzey Başlık

 • Sadece ilk kelimesi büyük harflerle başlar, 0.5 cm paragraf girintisi bırakılır ve sola dayalı, italik yazılır. Sonuna nokta konulur ve metin paragrafı başlığın hizasından devam eder.  Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmaz.

Tablo ve şekil başlıkları da bu kurallara göre düzenlenmelidir.

 

KAYNAK GÖSTERİMİ

Metin İçinde Kaynak Gösterimi:

Süreli Yayınlar

Bir ya da İki Yazarı Olan Çalışmalar:

(Türkçapar, 2014) veya “Türkçapar’ın (2014) belirttiği gibi …”

Türkçe metinlerde (Arıcak ve Dinç, 2018) veya “Arıcak ve Dinç’e (2018) göre;

İngilizce metinlerde (Arıcak & Dinç, 2014) veya “Arıcak and Dinç (2014) suggested that;

 

3-5 Yazarı Olan Çalışmalar: Metin içinde ilk kez kaynak gösterirken tüm yazarların soyadları verilmelidir. 

Türkçe metinler: Hem parantez içinde hem de metin içinde son yazarın soyadından önce “ve” yazılmalıdır. “ve” den önce virgül koyulmaz.

(Cömert, Pelin, Arıcak ve Yapan, 2016) ya da Cömert, Pelin, Arıcak ve Yapan’ın belirttiği gibi…

İngilizce metinler: Metin içinde son yazardan önce “and”, parantez içlerinde son yazardan önce “&” kullanılmalıdır. İngilizce metinlerde “and” veya “&” dan önce virgül konur.

(Cömert, Pelin, Arıcak, & Yapan, 2016)

Cömert, Pelin, Arıcak, and Yapan (2016) suggested that;

Metin içinde daha sonraki kullanımlarda aşağıdaki gibi kısaltılmalıdır.

İngilizce Metinler: (Cömert et al., 2016)

Türkçe Metinler: (Cömert ve ark., 2016)

 

6 ya da daha fazla yazarı olan çalışmalar:

İngilizce Metinler: Türkçapar et al. (2014) reported that;

(Türkçapar et al., 2014)

Türkçe Metinler: Türkçapar ve ark. (2014)….

(Türkçapar ve ark., 2014)

 

Aynı Parantez içinde birden fazla çalışma verilecekse: Böyle durumlarda alfabetik olarak soyadı sıralaması yapılır ve her kaynaktan sonra noktalı virgülle kullanılarak kaynaklar birbirinden ayrılır.

(Başgül, 2014; Türkçapar et al., 1999)

(Başgül, 2014; Sütçigil, 2010; Türkçapar ve ark., 2002 )

 

Aynı soyada sahip yazarlar varsa: Karışıklığı engellemek için yazar adlarının baş harfleri kullanılır:

(M. Öztürk, 2008; O. Öztürk, 1999)

 

Aynı yazar tarafından aynı yılda verilmiş birden fazla kaynak varsa: Çalışmanın yılını verdikten sonra a, b, c şeklinde kaynak belirlenmelidir. Metin sonundaki kaynakçada da aynı şekilde gösterilir.

Türkçapar’ın (1992a) belirttiği gibi;

 

Metin Sonunda Kaynak Gösterimi

Metin sonunda Kaynaklar başlığı altında kullanılan tüm kaynaklar alfabetik ve gerekliyse kronolojik olarak listelenmelidir. Aynı yazar(lar)ın aynı yılda birden fazla kaynağı kullanılmışsa yılla beraber 1990a, 1990b, 1990c şeklinde belirtilmelidir. Kaynaklar APA 6th kaynak gösterme kılavuzundaki gibi olmalıdır. MS Word kullanıcıları tüm kaynakçayı seçtikten sonra, seçili alanı sağ tıklayıp, paragraf özelliklerinden “asılı” “hanging” özel seçimiyle kaynakları düzenleyebilirler. 11 Punto ile yazılmalıdır.

Örnekler

Süreli Yayınlar

Tek Yazarlı Yayınlar:

Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı.

Scherler, H. R. (2018). Relating Ken Wilber’s Consciousness Development Model With Psychotherapy. JCBPR, 7(1), 42-50. doi: 10.5455/JCBPR.273998

 

İki Yazarlı Yayınlar:

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve (İngilizce yayın ise “&”) İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı.

Başgül, Ş. S., & Saltık, S. (2012). Neurological Disorders Combined With Auitsm in Childeren. Nobel Medicus, 8(3), 113-120.

 

3-7 Yazarı Olan Yayınlar:

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve (İngilizce yayın ise “&”) Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı.

Martinez, R. S., Arıcak, O. T., & Jewell, J. (2008). Influence of reading attitude on reading achievement: A test of the temporal‐interaction model. Psychology in the Schools, 45(10), 1010-1023.

 

7'den Fazla Yazarı Olan Yayınlar

Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Dördüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi., Beşinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., Altıncı yazarın soyadı, Adının baş harfi., ….Son yazarın soyadı, Son yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Süreli Yayının Adı, Cilt(Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı.

Kato, M., Iwashita, T., Akhand, A. A., Liu, W., Takeda, K., Takeuchi, K., . . . Nakashima, I. (2000). Molecular mechanism of activation and superactivation of Ret tyrosine kinases by ultraviolet light irradiation. Antioxid Redox Signal, 2(4), 841-849. doi:10.1089/ars.2000.2.4-841

 

Kitaplar:

Tek Yazarlı Kitap:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Rassin, E. (2005).  Thought Supression. USA: Elseiver Books.

Öner, N. (2012). Türkiyede Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler (7.Baskı). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi: İstanbul.

 

İki Yazarlı Kitap:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve (İngilizce yayın ise “&”) Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

Nolen-Hoeksema, S., & Hilt, L. M. (2009). Handbook of depression in adolescent. Taylor & Francis Group: Newyork.

Kitap Bölümü:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve (İngilizce yayın ise “&”) Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Kitabın adı (Baskı sayısı) içinde (Cilt, Sayfa aralığı). Basım yeri: Yayınevi.

Martin L.L., Shrira, I., & Startup, M. H. (2004). Rumination as a Function of Goal  Progress, Stop Rules, and Cerebral Lateralization. In Depressive rumination: Nature, theory and treatment (pp.153-176). England: John Wiley & Sons Ltd.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. baskı) içinde (s. 49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

 

Çeviri Kitap:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.) Basım Yeri: Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi)

Beck, J. S. (2011). Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Ötesi. (M. Şahin, Çev). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 

 

Editörlü Kitap:

Birinci editörün soyadı, Birinci editörün adının baş harfi. ve (İngilizce ise “&”) İkinci editörün soyadı, İkinci editörün adının baş harfi. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi.

(Yayın İngilizce ise Ed. Yerine Eds. yazılır.)

 

İnternet Kaynakları

Süreli Yayınlar:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma tarihi). Makalenin adı. Yayının Adı, Cilt(Sayı), Sayfa aralığı. Araştırma Tarihi, İnternet adresi

 

Veri Tabanından Alınan Dergi Makalesi:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Makalenin adı. Yayının Adı, Cilt(sayı), sayfa aralığı. Alınma tarihi, Veri tabanının adı.

 

Çevrimiçi (Online) Kitap:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. İnternet sitesi

 

Tezler:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı (Yayınlanmamış yüksek lisans/ Yayınlanmamış doktora tezi). Üniversitenin adı, Üniversitenin Bulunduğu Şehir.

 

Kongre, konferans vb. Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiri-Poster

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Sözlü sunumun adı. Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir.

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl, Ay). Poster sunumun adı. (Poster). Bilimsel Toplantının Adı, Toplantının gerçekleştiği şehir.

Adams-Labonte, S. K. (2012, August). Daytime impairment due to college students’ technology use during sleep: Similarities to sleep apnea. American Psychological Association, Orlando, FL.