Yıl:2020   Cilt: 1   Sayı: 1   Alan: Psikoloji  

382
Mehmet Büyükçorak, Mehmet Dinç
SOSYAL MEDYANIN AŞIRI KULLANIMININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ VE TÜRK GENÇLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM ÖZELLİKLERİ
 
Ülkelerin gelişimsel ve modernleşme açısından sürekli kendilerini yenilemesi ve teknolojik araçlarının da çeşitlenmesi ile birlikte internet kullanımı günlük rutin işlemlerimizden birisi halini almaya başladı. İnternet kullanım amaçları içerisinde de ilk sırayı sosyal medya ağlarına erişim amacı almaktadır. Üniversite yaş grubunun günlük ortalama 1-4 saat arası ve günde en az birden fazla sosyal medya ağlarının kullanılması göz önüne alındığında, bu ağların bireylerin psikolojik yapıları üzerinde nasıl etkilere sebebiyet verdikleri merak edilen konulardan birisi olmasına sebebiyet vermektedir. Literatürde bu ağların aşırı kullanımı sonucunda beliren psikolojik tepkimelerin hem pozitif hem de negatif yönlü olduğu görülmekle birlikte, negatif yönlü etkilerin görece daha fazla olduklarının belirtilmesi gerekmektedir. Sosyal medya ağlarını kullanmanın gençleri; giyim seçiminden, yemek yenilecek restaurantlara ve duygusal hislerini nasıl ifade etmeleri gerektiğine kadar çok çeşitli alanlarda etkiliyor olabildiği yapılan araştırmalar ile ifade edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, İnternet, Üniversite, GençlerPSYCHOLOGICAL EFFECTS OF EXCESSIVE SOCIAL MEDIA USE AND TURKISH YOUTH' SOCIAL MEDIA USAGE FEATURES
 
Internet has gotten its wide-range of use availability as the countries had their development procedure and modernization also the variabilities of technological devices. All these yield internet-use into being one of our daily life routines. Social media network use has ranked the number one among the aims of internet use. When we take into account; university age group spends approximately 1 to 4 hours and more than one time in a day use of social media networks, this captured the attention of researchers. It is seen that the excessive use of social media has both positive and negative psychological effects, however there is enough evidence from the literature to say that its negative effects are higher. Those who are youn and use social media networks are effected from wide range options; from what to wear, at what restaurant to eat or in which manners should they express their emotional feelings to the ones for whom they are harbouring some special feelings.

Keywords: Social media, Internet, College, YouthTam Metin