Yıl:2020   Cilt: 1   Sayı: 1   Alan: Psikoloji  

361
Gökhan Arslantürk
SOSYAL MEDYADAKİ GÖÇMEN KARŞITI TUTUMLARIN BÜTÜNLEŞİK TEHDİT KURAMI ÇERÇEVESİNDEN İNCELENMESİ
 
Bu çalışma, Twitter’da Suriyeli göçmenlere yönelik tutumların incelenmesini amaçlamaktadır. Savaş ve çatışmaların trajik sonuçlarından biri de göçtür. Dünyanın pek çok bölgesinde artan göçmen nüfus, göçmen karşıtı tutumların artmasına neden olmaktadır. Bütünleşik tehdit kuramı, göçmen karşıtlığının temelinde tehdit algılamalarının olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca sosyal medya, göçmen karşıtı tutumların ifade edilmesinde etkili araçlardan biridir. 2019 yılbaşı kutlamalarında taksim meydanında Suriyeli göçmenlerin eğlenmesi, Suriyeli göçmenlere ilişkin tartışmaları alevlendirmiştir. Yılbaşını izleyen bir hafta boyunca Twitter’da içinde “Suriyeli” kelimesi geçen tweetler bütünleşik tehdit kuramı penceresinden incelenmiştir. Suriyeli göçmenlere yönelik tutum bildiren toplam 131 tweet analiz edilmiştir. Tweet hesapları içerdikleri öğeler, takipçi sayıları ve meslek bilgisi gibi ölçütler açısından betimlenmiştir. Tweet içerikleri ise Suriyelilere yönelik tutumun yönü ve içerikleri bağlamında sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, gerçekçi tehdit algılarının bir adım öne çıktığını göstermektedir. Bununla birlikte sembolik tehdit algısı ve kalıp yargılar da olumsuz tutum içeren tweetlerde sık görülmektedir. Olumlu tweetlerde ise empati eğilimi dikkat çekmektedir. Olumlu ve olumsuz tweet paylaşan hesaplar anonimlik açısından farklılaşmamaktadır. Çalışma sonuçları, göçmen karşıtlığı, bütünleşik tehdit kuramı ve empati-özgecilik yazını bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göçmen karşıtı tutumlar, bütünleşik tehdit kuramı, twitter, Suriyeli göçmenler, empatiTHE EXAMINATION OF ANTI-IMMIGRANT ATTITUDES IN SOCIAL MEDIA WITHIN THE FRAME OF INTEGRATED THREAT THEORY
 
Abstract This study aims to investigate attitudes towards Syrian immigrants on Twitter. One of the tragic consequences of wars and conflicts is immigration. In many regions of the world, increasing immigrant population leads to an increase in anti-immigrant attitudes. Social media is one of the effective means for expressing anti-immigrant attitudes. The Integrated threat theory asserted that threat perceptions underlie anti-immigrant attitudes. Also, social media is one of the important means for expressing the anti-immigrant attitudes. During the 2019 New Year celebrations, Syrian immigrants who had fun at Taksim square have sparked debate on the Syrian immigrants. Tweets containing the word “Suriyeli” (Syrian) and tweeted during the week that followed New Year ’s Eve in Twitter were analysed from viewpoint of integrated threat theory. The total 131 tweets which express an attitude towards Syrian immigrants were analysed. The tweet accounts were described in terms of items they contain, the number of followers and profession. The tweets also were categorised in context of contents and the direction of attitude towards Syrians. The results show that realistic threat perceptions were one step ahead. Besides, symbolic threat perceptions and stereotypes were frequent in tweets which express negative attitudes. In positive tweets, theme of empathy was noteworthy. There is no significant difference between accounts which contain positive and negative attitude in terms of anonymity. The findings were discussed in context of literatures of anti-immigrant attitudes, integrated threat theory and empathy-altruism.

Keywords: Anti-immigrant attitudes, integrated threat theory, twitter, Syrian immigrant, empathyTam Metin