Yıl:2020   Cilt: 1   Sayı: 1   Alan: Psikoloji  

155
Mediha Ömür
BABA OLMANIN PSİKOLOJİK SAĞLIK, SOSYAL YAŞANTI VE KARİYER ÜZERİNE ETKİLERİ
 
-

Anahtar Kelimeler: baba, psikolojik sağlık, sosyal yaşam, kariyerTHE EFFECTS OF BEING A FATHER ON PSYCHOLOGICAL HEALTH, SOCIAL LIFE AND CAREER
 
-

Keywords: Father, psychological health, social life, careerTam Metin