DERGİ HAKKINDA

AMAÇ

Psikoloji Araştırmaları, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yayımlanan akademik, hakemli bir dergidir. Amacı, özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları alana kazandırarak psikoloji alanın gelişmesine katkı sağlamaktır.

KAPSAM

Psikolojinin bütün alt alanları ve psikiyatri alanını kapsayan dergide, araştırma makaleleri, derleme yazıları, olgu sunumu, editöre mektup, uzman görüşü, psikoloji alanında yayınlanmış kitapların tanıtımı yayın için kabul edilir. Yılda iki kez, Nisan ve Kasım aylarında yayımlanan derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.